Domů / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrana osobních údajů - Minimum Waste

Správcem osobních údajů je společnost MIWA Technologies, a.s., IČO: 04331311 se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20844 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Plynární 1617/10, Praha 7, 17000

e-mail: info@minimumwaste.eu

telefon: +420778771142

 

Osobními údaji se v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o vašich právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o způsobu a rozsahu jejich zpracování v souvislosti s vaší návštěvou internetových stránek minimumwaste.eu (dále jen „web“) a v souvislosti s nákupem zboží na e-shopu dostupného na adrese shop.minimumwaste.eu (dále jen „e-shop“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Účel a rozsah zpracování osobních údajů
 1. NÁKUP NA E-SHOPU

Jako správce zpracováváme osobní údaje za účelem dodání objednaného zboží a služeb a realizace dalších práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy (a případně i dalších smluv) uzavřených s vámi prostřednictvím e-shopu. Za tímto účelem zpracováváme údaje, které jste nám poskytli při vytvoření objednávky na e-shopu, a to zejména:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa; a
 • telefon.

 

Zákonným důvodem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 1. ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ

Za účelem poskytování služeb přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) (dále jen „direct marketing“) zpracováváme vaši e-mailovou adresu a případně číslo mobilního telefonu.

V případě, že se direct marketing týká výlučně služeb a zboží správce, které jste v minulosti zakoupili a pro tyto účely využíváme kontaktní údaje uvedené na objednávce, je zákonným důvodem pro takové zpracování oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V případě, že se direct marketing týká dalších promo akcí správce nebo promo akcí jeho obchodních partnerů je zákonným důvodem takového zpracování souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 1. ÚČAST NA WORKSHOPU, SEMINÁŘI NEBO JINÉ AKCI

Jako správce zpracováváme osobní údaje, které jsme získali s vaším souhlasem při účasti vaší osoby na události, workshopu, semináři nebo jiné akci (dále jen „event“) zajišťované správcem nebo jeho obchodními partnery v prostorách prodejny Minimum Waste nebo případně v jiných obchodních prostorách.

Účelem zpracování je obrazové a zvukově-obrazové zachycení průběhu akce pro účely dokumentace a případně i propagace aktivit správce či jeho partnerů, kteří jsou spolupořadateli eventu, a to všemi dostupnými komunikačními kanály včetně publikace prostřednictvím profilu správce na sociálních sítích.

Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje v rozsahu záznamu vaši podobizny a případě dalších osobních projevů (např. pokládání dotazů, či prezentace vaší osoby) na eventu.

Zákonným důvod zpracování je v případě pořízení dokumentace z eventu oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a v případě využití záznamu pro účely propagace váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR udělený při zakoupení vstupenky na příslušný event nebo souhlas udělený konkludentně při vstupu do prostor, ve kterých event probíhá.

 1. NÁVŠTĚVA WEBU

Jako správce dále zpracováváme osobní údaje související s vaší návštěvou našeho webu.

K tomu využíváme zejména nástroje cookies a případně další sledovací nástroje jako jsou marketingové pixely apod. (dále jen „cookies“).

Cookies rozdělujeme do několika kategorií. První kategorií jsou tzv. funkční cookies, které potřebujeme používat pro to, aby náš web správně fungoval.

Tyto funkční cookies, pokud by měly povahu osobních údajů zpracováváme na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Ostatní kategorie COOKIES, které mohou mít povahu osobních údajů a které zpracováváme pro účely přizpůsobení obsahu a reklam nebo za účelem analýzy návštěvnosti zpracováváme pouze na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám poskytnete v nastavení ukládání COOKIES při vstupu na náš web.

Více informací o souborech COOKIES naleznete v příloze těchto Zásad.

 1. PLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI SPRÁVCE

Veškeré osobní údaje získávané pro účely uvedené výše zpracováváme i pro účely vyžadované příslušnou legislativou (jako jsou např. daňové a účetní předpisy, ochrana nezletilých osob, opatření v boji proti praní špinavých peněz atd.). Zákonným důvodem takového zpracování je splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Mailchimp,
 • společnost ??
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Přílohu těchto podmínek tvoří informace o souborech Cookies.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.09.2023.

 

PŘÍLOHA Č. 1 – INFORMACE O SOUBORECH COOKIES A MOŽNOSTECH NASTAVENÍ

COOKIES
Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Upravit mé předvolby Souhlasím s použitím všech souborů cookies

Přizpůsobte si soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím našeho webu a abychom vám umožnili používat určité funkce našeho webu. Bez těchto cookies vám nemůžeme na naší webové stránce poskytovat určité služby.

Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací pro analýzu provozu na našich webových stránkách a sledování používání našich webových stránek uživateli.

Tyto soubory cookies mohou například sledovat věci jako je doba kterou na webu trávíte, nebo stránky, které navštěvujete, což nám pomáhá pochopit, jak pro vás můžeme vylepšit náš web. Informace shromážděné prostřednictvím těchto sledovacích a výkonnostních cookies neidentifikují žádné osoby.

Tyto soubory cookie se používají k zobrazování reklamy, která vás pravděpodobně bude zajímat na základě vašich zvyků při procházení.

Tyto soubory cookie, jsou požadovány námi/nebo poskytovateli reklam, mohou kombinovat informace shromážděné z našich webových stránek s dalšími informacemi, které nezávisle shromáždily z jiných webových stránek, týkající se činností vašeho internetového prohlížeče v rámci jejich reklamní sítě webových stránek.

Pokud se rozhodnete tyto soubory cookies pro cílení nebo reklamu odstranit nebo deaktivovat, budou se vám reklamy stále zobrazovat, ale nemusí pro vás být nadále personalizované a relevantní.

Souhlasím s použitím vybraných souborů cookies Souhlasím s použitím všech souborů cookies

Přidávám výrobek do nákupního košíku.